På Sika Footwear arbetar vi med hållbarhet! Som ett led i detta har vi valt att ge vår årliga produktkatalog en heltäckande miljövänlig makeover. Resultatet är en smalare utgåva med betydligt mindre klimatpåverkan, men med all nödvändig information så att du kan göra rätt skoval.

Se eller beställ katalogen här: