Danmarks äldsta tillverkare av skyddsskor fyller 150 år

Sika Footwear har med sina 150 år varit med hela vägen i utvecklingen av skyddsskor till alla branscher i Danmark – från att bara vara skor till att bli en helt avgörande del av säkerheten på arbetsplatsen.1870, när familjen Engelbredt började tillverka träskor, lades det ingen särskild vikt vid vare sig säkerheten eller komforten på arbetsplatsen, och träskor var bara något man använde för att man måste. 150 år och fyra generationer senare har familjen Engelbredts företag utvecklats till att vara en av de ledande parterna på marknaden för högspecialiserade skyddsskor med namnet Sika Footwear – och verksamheten är rakt igenom sund. Sedan 2010 har vi sett markanta framsteg på både intäkter och det slutliga resultatet, och under hela det nya årtusendet har 150-årsjubilaren uteslutande gått med vinst. 

Den enda leverantören till alla branscher i Danmark

Fram till 1979 fokuserade företaget på vanliga träskor, men därefter tog man ett avgörande beslut. Produktionen professionaliserades för tillverkning av skyddsträskor till industrin och arbetsträskor till bland annat slakterier. Genom ett antal samarbetsavtal med danska och utländska producenter började Sika Footwear också producera skyddsskor och -stövlar som ligger till grund för den nuvarande produktportföljen.

Expansionen har varit framgångsrik och idag erbjuder Sika Footwear, som den enda tillverkaren, skyddsskor till alla branscher i Danmark. Företaget har 150 anställda fördelade på huvudkontoret i Danmark, säljbolag i Norge, Sverige, Tyskland och Nederländerna samt egen tillverkning i Ukraina.

Nyckeln till vår tillväxt ligger i många års erfarenhet, innovativa tillvägagångssätt och ett brett sortiment. Att säga att enbart vår 150-åriga erfarenhet ger oss en avgörande konkurrensfördel är kanske en överdrift. Men företagets ansenliga ålder och oavbrutna ägarskap inom familjen har på många av våra utländska marknader gett oss en hög trovärdighet som är svår att matcha, säger Head of Sales and Marketing hos Sika Footwear, Hans Løve. 

"

Vi ska ligga steget före i utvecklingen och lyssna på de önskemål våra kunder har – eller allra helst, kommer att få. Det har varit vårt tillvägagångssätt de senaste 150 åren, och så kommer det att vara även de kommande 150 åren.

 

Head of Sales and Marketing hos Sika Footwear, Hans Løve


Nära kunderna

Träskorna har bara ändrat sig marginellt sedan 1970-talet, men idag har man uppnått en helt annan standard för skyddsskor. Det ställs ständigt nya krav på komfort och säkerhet som Sika Footwear försöker uppfylla genom ett nära samarbete med kunderna.

Man ska kunna använda våra produkter en hel arbetsdag. Skorna ska andas och vara lätta och behagliga utan att besvära användaren. Därför lägger vi mycket resurser på att utveckla skorna i samarbete med de människor som ska använda dem. Avståndet mellan vanliga skor och skyddsskor är mycket mindre än tidigare, samtidigt som de ska efterleva en mycket hög säkerhetsnivå, säger Hans Løve.

Han fortsätter:

Vi ska ligga steget före i utvecklingen och lyssna på de önskemål våra kunder har – eller allra helst, kommer att få. Det har varit vårt tillvägagångssätt de senaste 150 åren, och så kommer det att vara även de kommande 150 åren, säger Hans Løve.